Michal Kováč

ROZHOVOR: Spoločnosť je ľahostajná – život áno, ale nie vtedy, keď sú problémy

Aj bývalý prezident Michal Kováč Michal Kováčpodporil podujatie Bratislava za život. Podľa neho je život skutočnou výzvou, za ktorú sa oplatí bojovať. Oslovili sme ho pre krátky rozhovor.

Myslíte, že život je hodnota, za ktorú sa treba občiansky angažovať?

Hodnotu života výrazne pociťuje človek, ktorý je zdravý a náhle sa u neho objavia ťažkosti. Inak začne vnímať otázku, či život, ktorý nie je úplne naplnený, naozaj nemá zmysel. Je mnoho prípadov, keď človek neznesie utrpenie, považuje ho za zbytočné, a preto si v takejto situácii prestáva ceniť aj tie „zvyšky“, ktoré mu ostali a život sa tak pre neho stáva zbytočným. Ale nie je správne podliehať takýmto tendenciám, lebo by sme si zhoršovali svoje životné pozície. Porovnávať život zdravého a chorého je dôležité, lebo v takýchto polohách sa ukazuje pravá hodnota života. Samozrejme, že život je rôzne chápaný. Ľudia, ktorí prešli zložitými „kalváriami“, bojovali o to, aby ich život bol plnší, lepší, vedia ho viac oceniť. Usilujú sa boriť s problémami a naplniť život skutkami, ktoré povedú k plnšiemu uspokojovaniu životných potrieb. Takže áno, život je veľká hodnota a stojí za to, aby človek nezanevrel sám na seba a na prostredie, v ktorom sa nachádza a nezhoršoval svoju pozíciu, ale uvedomoval si, že si ho treba všemožne chrániť.

Povedali ste, že hodnotu života si ľudia často uvedomia až v hraničných situáciách. Ako vnímate občiansku angažovanosť na Slovensku v otázke poukazovania na túto hodnotu?

Už na prvý pohľad sa zdá, že hodnota života je podceňovaná. Naša spoločnosť je  ľahostajná, berie to ako samozrejmé. Život áno, ale nie vtedy, keď sú problémy. Keď sa vyskytnú, začínajú sa vytvárať meradlá na to, za čo stojí takýto život. Mám pocit, že venujeme málo pozornosti tomu, aby sme vzbudili záujem o zlepšenie kvality života. Počúvame spravodajstvo a zisťujeme, že ľudia sú ochotní vraždiť pre maličkosti. Je skoro neuveriteľné koľko je vrahov, samovrahov či otcovrahov. Toto je prejav veľmi chorej spoločnosti. S takýmito javmi sa ťažko bojuje, a preto aj téma, ktorú ste si vzali za svoju, zapadá do úsilia ceniť si hodnotu života.

Budúcu sobotu sa zhromaždí dav ľudí na Hviezdoslavovom námestí a potom sa vydajú ulicami Starého mesta až do Medickej záhrady. Keby ste mali možnosť vystúpiť na tomto pódiu a povedať niečo ľuďom, ktorí prídu, čo by to bolo?

V každom prípade by som chcel vzbudiť záujem o môj život, mojej rodiny, mojej obce, môjho mesta, môjho okolia. Lebo život je príliš krátky, a práve preto je skutočnou výzvou. Aby sme ho prežívali dôstojne, aby sme ho napĺňali hodnotami, ktoré by mohli vykompenzovať jeho nedostatky, napríklad, ak som nemal šťastie byť plne zdravý a podobne. Treba hľadať nové prostriedky, ktorými by sme mohli naplniť to, čo sa nám teraz javí ako prázdne.

Na pódiu vystúpi aj mamička, ktorá zmenila svoje rozhodnutie a nedovolila prerušiť život dieťaťa, ktoré čakala. Čo by ste takejto mamičke povedali, keby ste ju stretli?

Varoval by som ju pred potratom. Ak by išlo, o prognózu, že dieťa bude choré, máme mnoho príkladov, kde zdravotne postihnutí sú vynikajúcimi vedcami, respektíve sú schopní prinášať ľudstvu veľké hodnoty a dokážu, povedal by som, až zázraky, hoci to vyžaduje vynakladať veľké úsilie, ktoré napokon prinesie svoje ovocie. Pozitívnych príkladov je mnoho a skoro všetky sú výzvou pre tých, čo nie sú spokojní so svojím životom a uvažujú o tom, že zdravotná prekážka je príliš vážna a je ťažké si predstaviť, že by sa dala vykompenzovať.

Mám pocit, že venujeme málo pozornosti tomu, aby sme vzbudili záujem o zlepšenie kvality života.

Autor: Jakub Betinský

Foto: Lucia Hrabovcová